KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för ett antal vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder grundade i forskning och teori inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för ett antal vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder grundade i forskning och teori inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

KBT-terapimetoder har visat sig vara effektiva i behandling av en mängd olika typer av psykisk ohälsa och problematik och tillämpas idag vid allt från kriser, depression, ångest, relationsproblem, medicinska problem, trötthet, personlighetsstörningar m.m.

Olika KBT terapimetoder har utvecklats för olika typer av problem men gemensamt följer de alltid en given struktur, har uttalade, mätbara behandlingsmål samt är tidsbegränsade i sin omfattning. Terapin kan omfatta allt från 4-5 sessioner till upp emot ett år beroende på problemets svårighetsgrad.

Fokus ligger på samspelet mellan klienten och omgivningen och även om det förflutna anses viktigt för förståelse för problemets uppkomst har KBT ett tydligt fokus på här och nu. Det övergripande målet med KBT-behandling är att undersköka hur svårigheterna hålls vid liv samt kunskap och verktyg för att uppnå önskvärda förändringar.

KBT-terapimetoder har visat sig vara effektiva i behandling av en mängd olika typer av psykisk ohälsa och problematik och tillämpas idag vid allt från kriser, depression, ångest, relationsproblem, medicinska problem, trötthet, personlighetsstörningar m.m.

Olika KBT terapimetoder har utvecklats för olika typer av problem men gemensamt följer de alltid en given struktur, har uttalade, mätbara behandlingsmål samt är tidsbegränsade i sin omfattning.

Terapin kan omfatta allt från 4-5 sessioner till upp emot ett år beroende på problemets svårighetsgrad.

Fokus ligger på samspelet mellan klienten och omgivningen och även om det förflutna anses viktigt för förståelse för problemets uppkomst har KBT ett tydligt fokus på här och nu.

Det övergripande målet med KBT-behandling är att undersköka hur svårigheterna hålls vid liv samt kunskap och verktyg för att uppnå önskvärda förändringar.

Hur går det till?

En KBT-behandling har tre distinkta faser. Fas ett är en bedömningsfas, ofta på 2-3 samtal där terapeuten tillsammans med klienten går igenom aktuella problem och fastställer konkreta behandlingsmål.

Fas två är själva behandlingen där klienten aktivt arbetar för att uppnå förändringar med stöd av terapeuten och ett eget arbete med olika övningar i vardagen.

I avslutningsfasen utvärderar klienten och terapeuten terapin och formulerar tillsammans en vidmakthållande-plan för hur klienten ska fortsätta på egen hand. Ibland är det aktuellt med uppföljningssessioner längre fram.

Läs mer om de KBT-inriktade behandlingsmetoder som används på mottagningen i avsnittet nedan och via följande länkar:

En KBT-behandling har tre distinkta faser.

Fas ett är en bedömningsfas, ofta på 2-3 samtal där terapeuten tillsammans med klienten går igenom aktuella problem och fastställer konkreta behandlingsmål.

Fas två är själva behandlingen där klienten aktivt arbetar för att uppnå förändringar med stöd av terapeuten och ett eget arbete med olika övningar i vardagen.

I avslutningsfasen utvärderar klienten och terapeuten terapin och formulerar tillsammans en vidmakthållande-plan för hur klienten ska fortsätta på egen hand.

Ibland är det aktuellt med uppföljningssessioner längre fram.

Läs mer om de KBT-inriktade behandlingsmetoder som används på mottagningen i avsnittet nedan och via följande länkar:

Terapimetoder

Innerstadens Psykologmottagning arbetar med flera evidensbaserade behandlingsmetoder och tar vara på vad aktuell forskning fastställer som verksam och hållbar psykologisk behandling.

Terapimetoderna är effektiva i att hjälpa människor hantera sina svårigheter via interventioner som förbättrar relationer, ökar förmågan att reglera känslor samt främjar större grad av psykologisk flexibilitet.

Dessa är alla faktorer som har visat sig har stor betydelse för människans psykiska välbefinnande.

Inför en behandling görs alltid en kvalificerad bedömning kring vilken terapeutisk metod är lämplig med utgångspunkt i klientens typ av problem och önskemål.

Utöver standard KBT kan mottagningen erbjuda följande evidensbaserade psykologiska behandlingsformer:

Unified Protocol (UP)
En tvärdiagnostisk behandlingsform som syftar till att hjälpa människor med de flesta typer av ångestsyndrom, depression och problem som präglas av svårigheter att hantera känslor.
Läs mer här

Acceptance and Commitment Theapy (ACT)
En tvärdiagnostisk behandlingsform med fokus på att höja livskvalitet och psykologisk flexibilitet.
Starkt forskningsstöd vid depression, ångeststörningar, beroende och kroppsliga problem.
Läs mer här

Compassion-fokuserad terapi (CFT)
En behandlingsform utvecklad för människor med överdriven självkritik och dålig självkänsla med fokus på träning i mindfulness och självmedkänsla.
Läs mer här

Proglonged Exposure (PE)
En terapimetod specifikt utvecklad för att bearbeta trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som lämnat kvarstående psykologiska svårigheter.
Även god effekt på samsjuklighet vid depression, alkoholmissbruk och ångest.
Läs mer här

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
Behandlingen syftar till att hjälpa personer med en bakgrund av återkommande depressionsperioder att förebygga framtida depressioner.
Den är utvecklad i gruppformat men går att anpassa individuellt.
Läs mer här

Mindfulness

I flera av mottagningens metoder ingår mindfulness som inslag. Mindfulness kan beskrivas som förmågan att avsiktligt uppmärksamma och ta perspektiv på det man tänker, känner och upplever i ett givet ögonblick. Det innebär en medveten närvaro av det som pågår här och nu, utan att värdera eller försöka ändra något och med medkänsla och acceptans. Mindfulness kan tillämpas i mer eller mindre formella meditationsövningar men också i vardagsaktiviteter.

Den lärs ut som en färdighet i flertalet av de mest beforskade KBT-metoder som ett sätt att uppmärksamma men också skapa distans till ohjälpsamma tankar och känslor som kan bidra till att vidmakthålla psykiska problem och lidande. Att skapa avstånd mellan upplevelse och handling möjliggör ett mer funktionellt agerande.

Färdigheter i mindfulness har i upprepade studier visat sig vara ett värdefullt verktyg för att hantera stress, öka livskvalitet samt minska risken för återkommande depressioner. Den är också en grundfärdighet i hantering av ångest och svårbemästrade känslor. Mindfulness är en bas i många av de nyare KBT-metoderna och lärs ut i terapin via olika övningar som klienten sedan tränar i vardagen på egen hand.

Läs mer om mindfulness och om den forskning som görs om mindfulnessbaserade metoder på American Mindfulness Research Association (AMRA)

Du kan lyssna på mindfulnessövningar på Verksam psykologi

I flera av mottagningens metoder ingår mindfulness som inslag.

Mindfulness kan beskrivas som förmågan att avsiktligt uppmärksamma och ta perspektiv på det man tänker, känner och upplever i ett givet ögonblick.

Det innebär en medveten närvaro av det som pågår här och nu, utan att värdera eller försöka ändra något och med medkänsla och acceptans.

Mindfulness kan tillämpas i mer eller mindre formella meditationsövningar men också i vardagsaktiviteter.

Den lärs ut som en färdighet i flertalet av de mest beforskade KBT-metoderna som ett sätt att uppmärksamma men också skapa distans till ohjälpsamma tankar och känslor som kan bidra till att vidmakthålla psykiska problem och lidande.

Att skapa avstånd mellan upplevelse och handling möjliggör ett mer funktionellt agerande.

Färdigheter i mindfulness har i upprepade studier visat sig vara ett värdefullt verktyg för att hantera stress, öka livskvalitet samt minska risken för återkommande depressioner.

Den är också en grundfärdighet i hantering av ångest och svårbemästrade känslor.

Mindfulness är en bas i många av de nyare KBT-metoderna och lärs ut i terapin via olika övningar som klienten sedan tränar i vardagen på egen hand.

Läs mer om mindfulness och om den forskning som görs om mindfulnessbaserade metoder på American Mindfulness Research Association (AMRA).

Du kan lyssna på mindfulnessövningar på Verksam psykologi.

Utredning

Vid välgrundad misstanke om en mer genomgripande psykisk problematik erbjuder mottagningen psykologiska utredningar och bedömningar.

Utredningar görs av en legitimerad psykolog med utbildning i neuropsykologi och psykiatrisk diagnostik och innefattar alltid förslag på åtgärder och lämpliga evidensbaserade behandlingar. Utredningar kan göras på uppdrag av privatpersoner, vårdinrättningar och försäkringsbolag.

  • ADHD-utredning
  • Kognitiva kartläggningar
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Personlighetstörningar vid misstanke om emotionellt instabilitet (Borderline/IPS)

Vid välgrundad misstanke om en mer genomgripande psykisk problematik erbjuder mottagningen psykologiska utredningar och bedömningar.

Utredningar görs av en legitimerad psykolog med utbildning i neuropsykolog och

psykiatrisk diagnostik och innefattar alltid förslag på åtgärder och lämpliga evidensbaserade behandlingar.

Utredningar kan göras på uppdrag av privatpersoner, vårdinrättningar och försäkringsbolag.

  • ADHD-utredning
  • Kognitiva kartläggningar
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Personlighetstörningar vid misstanke om emotionellt instabilitet (Borderline/IPS)

Här kan du boka tid:

Tillsvidare har mottagningen begränsad möjlighet att ta emot nya patienter.

Ring oss på 070–990 88 02 eller fyll i formuläret:

Här finns mottagningen:

Oskarsgatan 4, 414 63 Göteborg

Innerstadens
Psykologmottagning
Oskarsgatan 4
414 63 Göteborg

© Innerstadens Psykologmottagning

Innerstadens Psykologmottagning
Oskarsgatan 4, 414 63 Göteborg

Telefon: 070-990 88 02

Epost: kontakt@innerstadenskbt.se

psy

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna

  • Facebook
  • LinkedIn

© Innerstadens Psykologmottagning

SvenskDesign

Pin It on Pinterest