KBT och psykologisk konsultation i centrala Göteborg

KBT och psykologisk konsultation i centrala Göteborg

Välkommen till Innerstadens Psykologmottagning, en privat psykolog- och psykoterapi-mottagning i centrala Göteborg som erbjuder psykologisk konsultation och behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

De som vänder sig till mottagningen kan befinna sig i olika typer av kriser, lida av nedstämdhet, oro, stress eller återkommande relationsproblem.

Alla har ett önskemål om att förstå uppkomsten av sina problem och att skapa varaktiga förändringar.

En terapikontakt bedrivs alltid av en legitimerad psykolog/psykoterapeut och utgår från en individuell analys och utifrån behandlingsmål baserade på aktuell problematik och livssituation.

KBT är den terapiform som har bäst forskningsstöd avseende en mängd olika problem och tillstånd. Läs om KBT och mottagningens arbetssätt här.

De problemområden mottagningen behandlar:

Depression
Stress/utmattning
Sömnsvårigheter
Panikångest/paniksyndrom
Specifik fobi
Generaliserad ångest (GAD)

Tvångssyndrom (OCD)
Hälsoångest (Hypokondri)
Social fobi
Låg självkänsla
Posttraumatisk stress (PTSD)
Relationsproblem

Kriser
Emotionell instabilitet
Kronisk smärta
Missbruk
Ätstörningar
ADHD

KBT

KBT har visat sig vara effektivt i behandling av en mängd olika typer av psykisk ohälsa och problematik och tillämpas idag vid allt från kriser, depression, ångest, relationsproblem, medicinska problem, trötthet, personlighetsstörningar m.m.
Läs mera här

Terapi

Innerstadens Psykologmottagning arbetar med flera evidensbaserade behandlingsmetoder och tar vara på vad aktuell forskning fastställer som verksam och hållbar psykologisk behandling.
Läs mera här

Mindfulness

Mindfulness kan beskrivas som förmåga att avsiktligt uppmärksamma och ta perspektiv på det man tänker, känner och upplever i ett givet ögonblick med acceptans och utan att försöka ändra på något.
Läs mera här

Utredning

Vid välgrundad misstanke om en mer genomgripande psykisk problematik erbjuder mottagningen psykologiska utredningar och bedömningar.
Läs mera här

Här kan du boka tid:

Tillsvidare har mottagningen begränsad möjlighet att ta emot nya patienter.

Ring oss på 070–990 88 02 eller fyll i formuläret:

Innerstadens
Psykologmottagning
Oskarsgatan 4
414 63 Göteborg

© Innerstadens Psykologmottagning

Innerstadens Psykologmottagning
Oskarsgatan 4, 414 63 Göteborg

Telefon: 070-990 88 02

Epost: kontakt@innerstadenskbt.se

psy

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna

  • Facebook
  • LinkedIn

© Innerstadens Psykologmottagning

SvenskDesign

Pin It on Pinterest